Privacy verklaring

Garage Abcoude vindt het fijn dat u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook “online aanbiedingen” genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Garage Abcoude respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke
Garage Abcoude is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

  • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres )
  • Voertuiggegevens (fabrikant, model, bouwjaar, cilinderinhoud, carrosserievorm)
  • Planning en controlegegevens

Volgens de wettelijke verplichting die staat beschreven in de Uitvoeringsverordening 2021/392 worden, bij het uitvoeren van een APK, gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik verwerkt en doorgegeven aan de RDW. Dit is alleen van toepassing op personenauto’s en bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die in gebruik genomen zijn na 31-12-2020 met een verbrandingsmotor en hybride-elektrische voertuigen (brandstofcode B (benzine), D (diesel) of A (alcohol), eventueel gecombineerd met E (elektriciteit). U heeft als klant de keuze om niet akkoord te gaan met de beschikbaarheid hiervan.
Diversen

Beginselen
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoon-nummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader door middel van een registratie.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.
Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Het organiseren van kansspelen of kortingsacties in overeenstemming met de betreffende kansspelbepalingen of voorwaarden voor kortingsacties.
Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms met toestemming van de ontvanger
Bescherming en verdediging van onze rechten

Logbestanden
Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder, of zonder volledig IP-adres). Zie hiervoor de module Webanalyse.

In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

  • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online aanbiedingen;
  • Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);
  • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
  • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;
  • Hoeveelheid doorgegeven gegevens;
  • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld Flash Play-er);
  • http-statuscode (bijvoorbeeld “Aanvraag succesvol” of “Aangevraagd Bestand niet gevonden”).

Kinderen
Dit online aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)
Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, mobiliteitsgaranties, MijnBoschCarService, Bosch Car Service Connect, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevens-hosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER
Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogeheten derde landen (Google, Youtube en Facebook). In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de ontvanger voorafgaand aan de doorgifte ofwel een toereikend niveau van gegevensbescherming heeft (bijvoorbeeld op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard voor het betreffende land of op grond van het overeenkomen van zogeheten EU-modelcontracten met de ontvanger) ofwel dat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte.

U kunt bij ons een lijst van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen die een toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgen, aanvragen. Gebruik hiervoor de informatie in het hoofdstuk Contact.

Opslagduur; bewaartermijnen
In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

Kansspelen of kortingsacties
Wanneer u deelneemt aan een van onze kansspelen of kortingsacties, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een gewonnen prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dat is toegestaan door de wet of voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend. Specifieke informatie over de kansspelen of kortingsacties kunt u vinden in de betreffende deelnemingsvoorwaarden.

Gebruik van webanalyse-tool Google Analytics

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de regel al binnen de EU verkort, alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de Verenigde Staten en in elk geval worden alleen verkorte IP’s opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de volgende link te gebruiken om een browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens:

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media
1) Facebook
De website van Garage Abcoude gebruikt sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS (“Facebook”). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden “Facebook”, “Vind ik leuk” of “Delen”.

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

2) YouTube
De website van Garage Abcoude gebruikt het videoplatform van YouTube dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u zo’n pagina van onze online aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube doorgegeven als een verwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over het verder verwerken en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

3) Twitter
De website van Garage Abcoude gebruikt sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord “tweet”.

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Nieuwsbrief met opt-in; Recht op intrekking
In het kader van onze online aanbiedingen kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijvoorbeeld WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u op een later tijdstip besluiten dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor het via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de e-mail met het betreffende online aanbod, of in de administratieve instellingen van het online aanbod. Dit vindt plaats in de administratieve instellingen. Eventueel kunt u ook Garage Abcoude met ons opnemen.

Gebruik van externe links
De website van Garage Abcoude kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Garage Abcoude niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Veiligheid
Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico’s van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruiker
Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage
U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering
U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking
U hebt het recht te eisen dat – voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan – de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of – indien dit technisch mogelijk is – ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: + 31 70 88 88 500
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Contact
Ingeval u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u hier onze contactgegevens vinden.

Ingangsdatum: 31-05-2023

Contact

Bosch Workshop Partner
Telefonisch een afspraak maken?

Spreekt u liever met één van onze collega’s? Wij plannen graag een afspraak met u in.

Maak een belafspraak met Bert

Laat je naam en telefoonnummer achter dan belt Bert je snel terug. Je kunt ook bellen met onze receptie: 0294 25 80 20